История
      Като самостоятелно институтско звено библиотеката на ИБ се обособява през 1956 г., когато се разделя от общата библиотека с Института по зоология към БАН и е създадена на базата на книжния фонд на Природонаучния музей към Царските природонаучни институти. По това време книжния фонд на библиотеката наброява около 5 500 броя книги и списания, между които до днес са запазени 223 тома с екслибрисите на княз Александър Батемберг, цар Фердинанд І Сакскобургготски, цар Борис ІІІ, царица Йоанна, княгините Евдокия и Надежда. През годините фондът се увеличава, а последователно в него се включват като дарения и част от личните библиотеки на акад. Николай Стоянов, акад. Даки Йорданов, ст.н.с. ІІ ст. Славчо Ганев, проф. Борис Китанов, ст. н. с. І ст. ст. дбн Богдан Кузманов и н.с. І ст. Панайот Панов, проф. Иван Бондев, проф. Емануил Паламарев.

      Основно библиотеката се комплектува от абонамент , книгообмен, и дар. Текущите периодични издания само по международен книгобмен са над 120 заглавия. Като дар за библиотеката са получавани и отделни книги от сътрудници на института, както и на отделни организации: Отворено общество (база данни Index Kewensis), немската фирма “Фолксваген”, Швейцарската лига за опазване на биологичното разнообразие, представена от г-н Pierre Gallant, Организацията за фитотаксономични изследвания на Средиземноморския район (OPTIMA), международната организация за таксономични изследвания (IAPT), Българското ботаническо дружество.

      Понастоящем библиотеката е единственото специализирано звено за ботаническа научна литература в национален мащаб и разполага с основен фонд 24077 библиотечни единици, от които 9256 тома книги, 14 821 тома периодични издания (поредици и списания), фонд дисертации104 тома, картотека “Персоналия”.

      Най-старата книга съхранявана в библиотеката е от 1676 г.: Dodart, M. Memoires pour servir a l’histoire des plantes.

      Библиотеката разполага с читалня, която се ползва от институтски и извънинститутски учени. Годишно библиотеката се посещава от над 4000 читатели.

      От 2002 година каталога в системата на БАН е вече on-line (http://www.cl.bas.bg).