Български | English

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФИТОЦЕНОЛОГИЯ-2001

Публични документи на „Българско дружество по фитоценология – 2001“.

На 13.06.2018 г. се проведе Общо събрание на БДФ-2001, на което бяха представени и приети отчети за дейността и финансов отчет на дружеството. Съгласно задължението за публикуване на годишния финансов отчет по Закона за счетоводството, можете да се запознаете с отчета от този PDF файл.

Дата на публикуване 15.06.2018Copyright (C) 2018
„Българско дружество по фитоценология – 2001“