Web-достъп до електронната поща на bio.bas.bg

Web-достъпът до пощенският сървър на bio.bas.bg е активиран за лесна проверка на пощата от потребители, намиращи се в командировка или отпуска и нямащи възможност за конфигурация на пълноценен e-mail клиент на достъпните им компютри. Работата с него е проста и донякъде интуитивна; кратки инструкции може да намерите тук. Комуникацията със сървъра при web-достъп до пощата е криптирана (http over SSL, https), поради което вашият браузър ще ви предупреди за получаване на сертификат от www.bio.bas.bg и ще поиска потвърждение за приемането му. Ако не потвърдите приемането на сертификата, връзка няма да бъде осъществена. Ако желаете да проверите истинността на сертификата, неговите "пръстови отпечатъци" са:

MD5 Fingerprint: 00:67:46:74:CB:1F:12:39:4D:4A:4B:E2:3A:16:0D:5E

SHA1 Fingerprint: CF:97:AC:93:69:21:CC:F4:97:8F:22:A3:92:BB:97:E8:0F:65:37:10

При използване на web достъп до електронната поща всички съобщения и папки (фолдери) се съхраняват на сървъра, чийто дисков ресурс е недостатъчен, поради което се налага въвеждането на някои ограничения:
  1. Web-достъпът е възможен само от компютри извън блок 23 на кампуса на БАН; потребителите, намиращи се в блока следва да използват специализиран e-mail клиент както досега.
  2. Обема на съобщенията в папка ПОЛУЧЕНИ е ограничен до 64 MBytes
  3. Максималният размер на единично съобщение е 5 MBytes (свързан е с квотата за новополучените съобщения, отнася се както за изходяща, така и за входяща поща).
  4. Обема на съобщенията във всички останали папки е ограничен до 32 MBytes.

Имайте предвид, че web-интерфейсът е алтернативен начин за достъп до същата поща, която досега е била достъпна чрез обичайния e-mail клиент, т.е. потребителските квоти и ограничения в размера на съобщенията са едни и същи. Достигането на лимита по т. 2 води до невъзможност за получаване на нова поща, затова е желателно редовно прехвърляне на съобщенията от сървъра на компютрите на потребителите. Това става с отваряне на пощата с обичайния e-mail клиент (Pegasus, Outlook, Netscape, Eudora), конфигуриран според указанията на системните администратори да изтрива пощата на сървъра. Всички съобщения, намиращи се в папка ПОЛУЧЕНИ са достъпни за изтегляне. Съобщенията в другите папки са достъпни за изтегляне при използване на конфигуриран IMAP достъп в обичайния e-mail клиент.

Ако не сте доволни от наложените ограничения, моля съдействайте за оборудване на сървъра с по-големи дискове, вместо да убеждавате системните администратори какви неудобства ви причиняват ограниченията. При набавяне на по-големи дискове ограничението за достъп по т. 1 би могло да отпадне, а лимитите по т. 2, 3 и 4 могат да бъдат съществено увеличени (пропорционално на увеличението на дисковия ресурс).

И накрая, не се отнасяйте лекомислено към предупреждението на началната страница на web-интерфейса - в крайна сметка конфиденциалността на вашата кореспонденция зависи от това как опазвате вашата парола!


To send your comments and advices about the page, please contact the
Last modified on .