Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
Публикации
Tashev R, Ivanova M. Effects of losartan infused into  hippocampal CA1 area on exploratory behaviour of rats.  Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 67(6), 2014, 871- 878.     още ...
Методи
Експериментален модел на скополамин-индуцирана  деменция;  Методи за изследване на гърчово-пристъпната  чувствителност: химически и електрически-индуцирани  гърчове; киндлинг; Методи за изследване на познавателното поведение и  паметта: Radial arm maze; T-maze alternation; Novel object  recognition; Експериментален модел на Паркинсонова болест;     още... 
Научна тематика
Интензивния ритъм на живот повишава стресовите, агресивни и  депресивни състояния у човека. Изучаването на невробиологичните  регулаторни механизми на поведенчески реакции при депресия,  състояния на страх и агресия,  епилепсия, болест на Паркинсон,  болест на  Алцхаймер, деменции от различен произход, исхемични състояния и  други,  разкриват възможности за нови терапевтични насоки при тези  социално-значими заболявания, а от там и подобряване качеството на  живот на човека. В направлението се изследват нарушения на паметта и  обучението, гърчови реакции, механизми на ноцицепция и аналгезия,  електрофизиологични и неврологични промени вследствие мозъчна  исхемия при инсулт; изучават се невробиологичните механизми,  обуславящи мозъчната пластичност и невронална активност в норма и  при модели на стрес, агресия, болка, стареене, епилепсия, депресия,  болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон и др. Анализират се  невромедиаторни и невромодулаторни взаимодействия и роля на  невропептиди в норма и при експериментални модели на социално-  значими заболявания. Изследва се хемисферната асиметрия на  поведенческите реакции в норма и патология. Проследява се ролята на  невромедиаторните системи в различни мозъчни структури в  поведенческите отговори и тяхната латерализация.
Ръководител Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова
Направление  "Поведенческа невробиология" Методи Методи Публикации Публикации Научни контакти Научни контакти Проекти Проекти Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm