Home Добре дошли! За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти Направление "Поведенческа невробиология"
Изследователски проекти
Поведенчески ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa. Спонсориран от Медицински Университет, Варна (2010-2012)  Поведенчески ефекти на фенолните киселини: хлорогенова, ферулова и галова. Спонсориран от Медицински  Университет, Варна (2012-2014)  Участие на канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния. Спонсориран от Медицински Университет, Варна  (2012-2014)  Иновационен метод и компютърно реализиран алгоритъм за ранна диагностика на деменции при невродегенеративни  заболявания. Финансиран от Националния иновационен фонд (2012-2014).  Изследване влиянето на хронично инфузиране с хормона мелатонин върху последствията от каинат-индуциран  епилептичен статус върху оксидативен стрес и heat shock протеин у спонтанно хипертензивни плъхове (2012). Финансиран от  комисия за финансиране на научни проекти - Медицински Университет - Плевен.  Проучване участието на ангиотензин II модулаторната система и хормона мелатонин в механизмите регулиращи  циркадианните ритми на мозъчната реактивност при каинатен модел на епилепсия (2009 - 2012), финансиран от ДТК 02/56,  ФНИ, МОН   Сравнително проучване ефектите на хронично прилагани кофеин и дезипрамин върху терморегулацията, поведението и  промените в биогенните моноамини при модел на депресия у плъхове (2010-2011), финансиран от Съвета за медицински  науки, Договор №35   Изследване на влиянието на селективния ангиотензин at1 рецепторен антагонист лосартан върху денонощната ритмика  на депресивните състояния при каинатен модел на темпорална епилепсия у нормотензивни и спонтанно хипертензивни  плъхове (2010-2011), финансиран от Съвета за медицински науки, Договор №4   Проучване ролята на ангиотензин II модулаторната система в механизмите свързващи мозъчната реактивност с  хипертонията. Проект no: 3/ 2010-2012. Съвместен проект с лаборатория "Експериментална фармакология" към Свободния  университет, гр. Брюксел, Белгия.   Проучване на постнатална изолация и хронично третиране с агенти на аденозиновата система върху механизмите  модулиращи гърчовата чувствителност през онтогенезата: еег и поведенчески изследвания. (2011-2014) съвместен проект с  Академията на науките на Чешката Република.  
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm