Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти Обучение
Образователни програми
Анатомия и физиология на окото - лекционен курс за студенти в Софийски универстет "Св. Климент Охридски" (доц. Д. Митов) Зрителна физиология - лекционен курс за студенти в СУ "Св. Климент Охридски" (доц. Д. Митов) Психофизика и психология на зрителното възприятие - лекционен курс за студенти в СУ "Св. Климент Охридски" (доц. Д. Митов) "Physiology"  -  course practical exercices for students at the Medical University, Sofia (by Assist. Prof. Milena Mihailova) "Сетивно-двигателни и адаптивни процеси" - специализиран курс за докторанти в БАН (Доц.В. Григорова, д.м.). " Функционална морфология на детето " - лекционен курс за студенти в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Доц.В. Григорова, д.м.) “Human Physiology” - lecture course for students at the Medical College of Medical University, Sofia (by Prof. Stiliana Belcheva) "Basis of Human Anatomy and Physiology" - lecture course for students at Sofia University St. Kl. Ohridski" (by Assoc. Prof. Roman Tashev)" "Pathophysiology" - course practical exercices for students at the Medical University, Sofia (by Assoc. Prof. R. Tashev) Ръководител на докторант Наташа Иванова - проф. Д-р Яна Чекаларова "Physiology and Pathophysiology of Autonomic Nervous System" - lecture course for PhD students (by Acad. Member Radomir Radomirov) "Practical exercises in physiology"  -  course for students at the Medical University, Sofia (by Assist. Prof. Boris Kadinov) "Биохимия и молекулярна биология" - курс по практика в БФ на СУ, провеждан от доц. А. Александрова
Специализирани курсове за докторанти
Физиология на възбудимите тъкани. Електрофизиологични  методи за оценка - електроенцефалография, електромиография.  Техника, методика, приложение. (Доц. д-р Д. Филипова, д.м.)  "Сетивно-двигателни и адаптивни процеси" - специализи-  ран курс за докторанти в БАН (Доц.д-р В. Григорова, д.м.).  От физиология към поведение: психофизични методи за изследване на зрителните функции и преработката на зрителна информация в норма и патология. (Доц. д-р Н. Бочена).
Обучение Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm