Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
Ръководител   Проф. Росица Н. Замфирова-Митова
Направление  "Биологични ефекти на природни и синтетични вещества"
Публикации
Zamfirova R., Mateeva P., Pavlov N., Naydenova E. Effects on  inflammation of newly-synthesized hexapeptide with affinity to opioid and  nociceptin receptors. Int. J. Pept. Res.Ther.,20 (3), 2014, 385-389.      още ...
Методи
Хроматографски методи на лекарствено мониториране Registration of blood pressure and perfusion of blood vessels Ензимологични методи               още...
Научна тематика
В направлението се извършват изследвания във връзка с  повишаване на ефективността и безопасността при използване  на природни и синтетични вещества и лекарствени средства с  неизяснени токсично-биологични характеристики и странични  ефекти е проблем от особена значимост в процесите на  личностна адаптация и социална интеграция. В звената на  направлението се проучва биологичната активност на природни  и синтетични вещества, участие на невромедиаторни механизми  в ефектите им, както и възможностите за контрол и  оптимизиране на лекарственото действие. Изследва се  оксидативния стрес (клетъчно увреждане и защита от активните  форми на кислорода), антиоксидантната активност на известни и  ново-синтезирани лекарствени продукти, целящи да предпазят  клетката от вредното действие на свободните радикали; ролята  на протеозомите в увреждането на черния дроб вследствие на  оксидативен стрес, ефекти на известни и новосинтезирани  лекарствени средства при невродегенеративни заболявания,  свързани с оксидативен стрес Провеждат се проучвания в  областта на експерименталната лекарствена токсикология, които  допринасят за изясняване на токсичното действие на  лекарствени средства и активни форми на кислорода върху  клетъчните регулаторни механизми. 
Методи Методи Публикации Публикации Научни контакти Научни контакти Проекти Проекти Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm