Проект Ръководител  доц. Надежда Бочева Тема "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот" (SEACW), финансиран от ЕК, програма "Конкурентноспособност и иновации", подпрограма "ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване"; http://seacw.org/
Проекти / Текущи
Проект ДФНИ - ДН15/6 от 11.12.2017 Ръководител  за ИНБ - БАН - гл.ас. д-р Милена Михайлова Тема Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, 120 000.00 лв.; http://autism-vision.bas.bg/
Проект ДФНИ - ДН13/11 от 19.12.2017 г. Ръководител  за ИНБ - БАН - гл. ас. д-р Калина Рачева Тема "Психофизични и електрофизиологични подходи в търсенето на зрителни дефицити при пациенти с хипотиреоидизъм"; Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, 120 000.00 лв.
Проект  ДФНИ - ДМ 11/5 от 21.12.2017г. Ръководител за ИНБ - БАН - гл. ас. д-р Елина Цветанова Тема Динамика на про/антиоксидантния статус и геномната пластичност на мекотели от характерни черноморски местообитания катоотговор на промени в средата”, одобрен за финансиране по Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2017г, Срок - 2 години.
Проект ДФНИ - ДН 02/3 от 13.12.2016 Ръководител доц. Петя Копринкова-Христова - ИККТ-БАН Тема “Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на решения“, съизпълнител ИНБ, 120 000.00 лв.
Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
Проект ДФНИ - ДН 05/14 от 13.12.2016 Ръководител  за ИНБ - БАН - доц. Юлиана Душанова Тема "Комплексен интегриран мулти-компонентен проект при изследване на дислексия на развитието", 120 000.00 лв.
Проекти Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm