Проект Ръководител  доц. Надежда Бочева Тема "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот" (SEACW), финансиран от ЕК, програма "Конкурентноспособност и иновации", подпрограма "ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване"; http://seacw.org/
Проекти / Текущи
Проект № ДФНИ - И-02/3/12.12.2014 Ръководител  за ИНБ - БАН - доц. д-р Мария Антонова, инж. Тема Компютърно моделиране и клинични изследвания на артериални аневризми при хора.
Проект № ДФНИ - Б-02-30/2014 Ръководител  за ИНБ - БАН - проф. д-р Рени Калфин Тема Експериментални моделни системи за проучвания в областта на злокачествените новообразувания и костното моделиране
Проект Ръководител Тема "Статична и динамична организация на моторната кора " Съвместен проект с Brown University, Providence, RI, USA. 2008-2013
Проект Ръководител Тема "Влияние на възрастта върху ЕЕГ събитийно-свързаните осцилации свързани със сетивните и сетивно-двигателни функции" Университет в Фрайбург, Германия 2011-2013
Home Добре дошли! За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
Проект Ръководител  доц. Надежда Бочева Тема "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот" (SEACW), финансиран от ЕК, програма "Конкурентноспособност и иновации", подпрограма "ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване"; http://seacw.org/
Проекти Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm