NEWS Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
ESF-ALLEA Evaluation Reports
Новини и актуални събития
02 | 03 | 2018 Ръководството на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при  БАН организира Vll-та Национална конференция с международно участие “Морфологични дни”, която ще се  проведе от 8-10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. Цариградско шосе 73, гр.  София. Научната тематика обхваща всички раздели на анатомията, хистологията, цитологията,  ембриологията, патологията и антропологията. 
12 | 03 | 2017 Институт по невробиология - БАН Обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2017-2018 г. по специалност “Фармакология”, задочна форма  на обучение – 2бр. В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса  до директора на Института.За справки - Институт по невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23,комплекс „4-ти  километър”- София, тел. 02 979 2151. Дата на обявяване на конкурса - 13 март 2018 г.  Документите за участие в конкурса се приемат най-късно до 11.05.2018г. 
23 | 03 | 2017 Институт по невробиология - БАН Обявява конкурс за длъжността “АГРОНОМ” в звено Експериментална и развъдна база за опитни животни –(ЕРБОЖ)  към Институт по Невробиология – БАН, в град Сливница  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в стая  213, блок 23, ул. „Акад. Г. Бончев”, София, тел. 02-979-2151 в 14-дневен срок от публикуване на настоящето обявление. 
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm