NEWS Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
ESF-ALLEA Evaluation Reports
10 | 12 | 2014 На 4 декември 2014, от ИНБ беше организирана и проведена  Научна  конференция „От теорията до експеримента”, посветена на 145 годишнината от  създаването на БАН. Председател на организационният комитет беше  директорът на ИНБ, проф. д-р Рени Калфин. В конференцията взеха участие  почти всички учени от ИНБ, учени от МУ София, СУ „ Св. Климент Охридски”,  Военномедицинка Академия - София, СОБАЛ „Акад. Пашев” - София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” - София и др. 
Новини и актуални събития
04 | 12 | 2017 По случай 70-та годишнина от основаването на Институтът по невробиология  при БАН на 31 ноември - 1 декември в Центъра за обучение – БАН, комплекс „4-  ти километър” се състоя и юбилейна научна конференция с международно  участие.  В нея бяха представени доклади на учени от Израел, Великобритания,  Италия, Гърция, България.
02 | 03 | 2018 Ръководството на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при  БАН организира Vll-та Национална конференция с международно участие “Морфологични дни”, която ще се  проведе от 8-10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. Цариградско шосе 73, гр.  София. Научната тематика обхваща всички раздели на анатомията, хистологията, цитологията,  ембриологията, патологията и антропологията. 
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm