Кандидат Мария Любенова Антонова Направление 4.3. “Биологични науки” (Физиология на животните и човека) Рецензент 1 Проф. д-р Рени Калфин Рецензия Рецензент 2 Доц. д-р Мишел Израел Рецензия Научно жури: Председател Проф. д-р Ирен Белчева, дм, дмн Становище Член Проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн Становище Член Доц. Никола К. Петров, д-р Становище Член Доц. д-р Симеон Тодоров, дм Становище Член Доц. д-р Стиляна Белчева Становище
Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти Академична длъжност „Професор” - текущи
Кандидат доц. д-р маг.фарм. Любка Павлова Танчева, ИНБ - БАН Направление 7.1. Медицина, специалност “Фармакология”   Рецензент 1 Проф. д-р Иванка Костадинова - МФ на МУ-Пловдив Рецензия Рецензент 2 Проф. дн д-р Красимира Якимова - МФ на МУ-София Рецензия Рецензент 3 Проф. д-р Весела Кънчева - ИОХ - БАН Рецензия Научно жури: Председател Проф. дн д-р Николай Лазаров - ИНБ - БАН Становище Член Проф. дн д-р Светлана Симова - ИОХ - БАН Становище Член Доц. д-р Николай Цветков - ИМБ - БАН Становище Член Проф. д-р Валентин Турийски - ФФ на МУ-Пловдив Становище
Кандидат Направление Рецензент 1 Рецензия Рецензент 2 Рецензия Научно жури: Председател Становище Член Становище Член Становище Член Становище Член Становище
Резюмета на статии
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm