Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
Научна тематика
Зрението е най-мощната система за преработка на сетивна  информация. Значителна част от висшите структури на мозъка са  ангажирани със зрителната преработка на сигнали, които  постъпват по зрителен път. Особено важни са процесите на  зрително разпознаване на  изображения и на възприятие на  пространство и движение. В научно-изследователските звена на  направление "Сензорна невробиология" се изучава зрителната  система на човека: изследва се зрителната преработка на  информацията за цвят, получавана от късо-вълновите колбички  в човешката ретина; проучват се процесите на кодиране на  зрителна информация, свързана с пространствената структура на  изображенията и времевата динамика на преработка на  зрителните сигнали; изучава се зрителното възприятие на   движение и на промените на скоростта и посоката му; изследва  се  възприятие на тримерност на обекти, на тяхната форма и  взаимно разположение в дълбочина както в статични, така и в  динамични условия. Научната дейност включва изучаването  на  мозъчните механизми,  участващи в преработката на зрителна  информация и взаимодействието й с други когнитивни процеси  чрез психофизични и електрофизиологични методи;  зрително-  двигателна регулация и обучение посредством анализ на  мозъчна активност в норма при различни възрастови групи и  патологични отклонения в преработката на зрителна  информация на пациенти с глаукома и диабет както и при  неврологични заболявания в процеса на развитие и стареене. 
Методи
- Измерване на контрастна чувствителност с периодични (синусоидални или комплексни решетки) и непериодични стимули - Време на реакция - Зрително предизвикани потенциали - Слухово предизвикани потенциалиоще     още...
Публикации
Mihaylova, M. S., Hristov, I., Racheva, K., Totev, Ts., Mitov, D. (2013) Early VEP waves to stimuli-gratings with different length and width. Compt. Rendus Bulg. Ac. Sci., 66(3), 393- 400.    още ...
Направление "Сензорна невробиология" Методи Публикации Научни контакти Проекти
Web site: percept.bas.bg 
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm