Чл.-кор. д-р Драгомир Матеев - дарил научна литература
D o n a t o r s Welcome Home About us Structure Public orders Grants Publications Education & Competitions Links Contacts
Sigma-Tau Research & Development - дарили химикали за научни изследвания
Огнян Станчев - дарил парични средства за участие на служители на Института в  East- European Symposium “Central and Peripheral Synaptic Transmission”
Румен Савов – дарил климатик за Заседателната зала на Института
Проф. д-р Елевтер Русанов – събрал и дарил научен архив на Института
Акад. д-р Дамян Дамянов – дарил парични средства за награди на изявени млади учени от Института
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: procedure1_proc.htm
30: procedure1_arch.htm
31: procedure2_proc.htm
32: procedure2_arch.htm
33: procedure3_proc.htm
34: procedure3_arch.htm
35: procedure4_proc.htm
36: procedure4_arch.htm
37: procedure5_proc.htm
38: procedure5_arch.htm
39: news.htm
40: links.htm
41: contact.htm
42: infocenter.htm
43: sensory.htm
44: sensory_methods.htm
45: sensory_publications.htm
46: sensory_contacts.htm
47: sensory_grants.htm
48: cognitive.htm
49: cognitive_methods.htm
50: cognitive_publications.htm
51: cognitive_contacts.htm
52: cognitive_grants.htm
53: behaviour.htm
54: behaviour_methods.htm
55: behaviour_publications.htm
56: behaviour_contacts.htm
57: behaviour_grants.htm
58: synaptic.htm
59: synaptic_methods.htm
60: synaptic_publications.htm
61: synaptic_contacts.htm
62: synaptic_grants.htm
63: effects.htm
64: effects_methods.htm
65: effects_publcations.htm
66: effects_contacts.htm
67: effects_grants.htm
68: finances.htm
69: administrative.htm
70: special.htm
71: radio.htm
72: radio_methods.htm
73: radio_publcations.htm
74: baza_slivnitza.htm