Участие в организиране на различни инициативи

 

Важна част от дейността на дружеството е съдействието му за създаване на Съюза за защита на родната природа през 1928 год. С активното участие на Българското ботаническо дружество са обявени първите резервати у нас: Силкосия в Странджа, 1931, Парангалица в Рила, 1933, Баюви дупки в Пирин, 1934, Бистришко бранище и Торфено бранище – Витоша, 1935, както и първите защитени растения – еделвайс, рилска иглика, витошко лале, пясъчна лилия, силивряк и др.

 

80 години Българско ботаническо дружество – 2003 год.

Тържественото честване се състои на 6 юни в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Доклад за историята, дейността и ролята на ББД в развитието на българската ботаника изнася Стефан Станев. ДокладътThe Bulgarian Botanical Society celebrated its 80th anniversary” е публикуван в списание “Phytologia Balcanica”. В рамките на честването, в Ботаническата градина на СУ „Св. Климент Охридски”, е открит бюст-паметник на първия български професор по ботаника Стефан Георгиев.

 

 

300 години от рождението на Карл Линей – 2007 год.

На 29 септември в Университетската ботаническа градина в гр. Балчик тържествено е чествана 300-годишнината от рождението на Карл Линей, организирана от Университетските ботанически градини и Българското ботаническо дружество. Същия ден, в „Алеята на стълбовете” в новата част на Ботаническата градина, е открит паметник на великия природоизпитател.

 

 

200 години от рождението на Чарлз Дарвин – 2009 год.

На 27 юли в Университетската ботаническа градина в Балчик се честват 200 години от рождението на Чарлз Дарвин и 150 години от публикуването на фундаменталния му труд „Произход на видовете”, организирано от Университетските ботанически градини и Българското ботаническо дружество. Открит е паметник на Ч. Дарвин в „Алеята на стълбовете” в новата част на Ботаническата градина.

 

90 години Българско ботаническо дружество – 2013 год.

През 2013 тържествено се честват 90 год. от създаването на дружеството. Доклад за неговата дейност изнасят Димитър Иванов, Чавдар Гусев и Петър Желев.

Поздравления от акад. Васил Големански

 

 

Дружеството е организатор на редица събрания с доклади на разнообразна тематика, между които:

·     Дендрохронология: какво ни казват годишните пръстени на дърветата;

·     Настояще и бъдеще на Университетската ботаническа градина – гр. Балчик;

·     Сто и десет години от рождението на акад. Б. Стефанов;

·     70 години от рождението на проф. Богдан Кузманов;

·     В памет на ст.н.с. Николай Андреев (1944 -1994);

·     Впечатления от Калифорния;

·     80 години от рождението на проф. Иван Бондев;

·     Българското ботаническо дружество и предизвикателствата в условията на ЕС;

·     Впечатления от природата на Южна Америка и остров Ливингстън;

·     Да помогнем в избора на „Важните места за растенията“ в  България;

·     Тропическата гора в Северен Куинсленд (Австралия) – обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО;

·     История на българското ботаническо дружество – от основаването му до наши дни;

·     Представяне на книгата „История на българската ботаника (до 1944 год.)”;

·     Впечатления от дендрофлората и горите на Орегон и Калифорния;

·     200 години от рождението на Чарлз Дарвин и 150 години от „Произход на видовете”;

·     150 години от рождението на проф. Йозеф Веленовски.

 Copyright (C) 2018
Българско ботаническо дружество