Българско ботаническо дружество

Българското ботаническо дружество е доброволна неправителствена организация на учени, специалисти и природолюбители с принос или интереси в областта на ботаническата наука и практика. То е втората природонаучна и природозащитна неправителствена организация в България.

Основните цели на Българското ботаническо дружество са изследване, опазване и популяризиране на флората и растителността на България.

Българското ботаническо дружество е създадено през 1923 г. и има забележителна история, включително провеждане на научни форуми, чествания и други инициативи. През настоящата 2018 год. се навършват 95 години от създаването му. По този повод на 27 юли, от 18:30 ч. на територията на Университетската ботаническа градина, гр. Балчик, ще се чества тази годишнина.

Сдружението е със седалище град София, Столична община, район „Слатина” и адрес – София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 23; Тел. +359 2 9792153; e-mail: bgbotsoc@gmail.com


История на ББД.

Организиране и участие в научни форуми.

Чествания.

Почетни членове на ББД.

Други документи.Copyright (C) 2018
Българско ботаническо дружество