Българско ботаническо дружество

Българското ботаническо дружество е доброволна неправителствена организация на учени, специалисти и природолюбители с принос или интереси в областта на ботаническата наука и практика.

Българското ботаническо дружество е създадено през 1923 г. и е втората природонаучна и природозащитна неправителствена организация в България. Повече информация за историята на дружеството можете да намерите в статията на проф. Стефан Станев във Phytologia Balcanica 10(1)(на английски език). Можете да се запознаете и с постерите, посветени на 80-годишнината на дружеството и на някои от учредителите му: акад. проф. Стефан Петков, акад. проф. Николай Стоянов и акад. проф. Даки Йорданов.

Основните цели на Българското ботаническо дружество са изследване, опазване и популяризиране на флората и растителността на България.

Сдружението е със седалище град София, Столична община, район „Слатина” и адрес – София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 23; Тел. 9792153; e-mail: bgbotsoc@gmail.com


Декларация на Българското ботаническо дружество за Университетската ботаническа градина в гр. Балчик можете да изтеглите от тук.Copyright (C) 2014
Българско ботаническо дружество