Почетни членове на Българско ботаническо дружество

 

За първи почетен член на дружеството е избран цар Борис III, за особените му заслуги към българската ботаника и по случай 10 години от възкачването му на българския престол (1929):

Следват:

проф. Arpad von Degen

(Унгария)

проф. Josef Velenovský

(Чехия)

Vaclav Střbrný

(Чехия)

проф. Борис А. Федченко

(Санкт Петербург)

 

Български учени-ботаници, почетни членове на дружеството са:

акад. Стефан Петков

акад. Николай Стоянов

акад. Борис Стефанов

акад. Даки Йорданов

 

проф. Борис Китанов

проф. Велчо Велчев

проф. Емануил Паламарев

проф. Стефан Станев

 Copyright (C) 2018
Българско ботаническо дружество