ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Проект: Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)
Проектът Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices) се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
20.04.2017 г. /12:00 - 17:15 ч./
Място на провеждане:
гр. София, Централ Хотел Форум, зала 2, бул. "Цар Борис III" 41, Спирка на трамвай №5 "ж.к. Лагера"

12.00 – 14.00 ч.
Регистрация и обяд
14.00 – 14.20 ч.
Откриване на работната среща и представяне на целите и дейностите на проекта – Доц. д-р Анна Ганева - Директор на ИБЕИ-БАН и ръководител на проекта
14.20 – 14.45 ч.
Типове екосистеми с разредена растителност и картиране – Петър Димов, ГИС-експерт на проекта
14.45 – 14.55 ч.
Въпроси и дискусия
14.55 – 15.20 ч.
Анализ на данните и оценка на състоянието и услугите на екосистемите в земи с рядка растителност
Проф.д-р Светлана Банчева - ИБЕИ-БАН, координатор на проекта
Гл. ас. Владимир Владимиров - ключов експерт "Флора"
Доц. Д-р Тошко Любомиров - ИБЕИ-БАН, ключов експерт "Фауна"
15.20 – 15.30 ч.
Въпроси и дискусия
15.30 – 16.00 ч.
Кафе пауза
16.00 – 16.20 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.20 – 16.30 ч.
Въпроси и дискусия
16.30 – 16.50 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.50 – 17.15 ч.
Заключителна дискусия

      Полева работа :

leftright
ПРОЕКТ                       ЗА НАС                ПУБЛИЧНОСТ                НОВИНИ                   ГАЛЕРИЯ                  ВРЪЗКИ                   КОНТАКТИ